AKTUALNOŚCI

BLOG: Niewidzialna praca niewidzialnego człowieka

Praca opiekuńcza to trudna, niedoceniania i nieodpłatna praca, która zajmuje więcej niż ośmiogodzinny etat. Opieka nad bliską osobą z niepełnosprawnością jest obciążająca fizycznie i psychicznie, najczęściej wyklucza z innego zarobkowego zajęcia i zmienia sytuację życiową. Według badań OECD nawet do 10 razy częściej, jest to zajęcie wykonywane przez kobiety. Ciągła troska o drugą osobę sprawia, że może dojść do wypalenia sił wynikającego z braku wypoczynku, wsparcia i możliwości zaspokajania własnych potrzeb. Wykonując pracę opiekuńczą nie pracuje się na emeryturę, ani nie ma prawa do urlopu, czy ubezpieczenia.

Dlatego tak ważne jest, by osoba pracująca opiekuńczo miała źródło wsparcia przy wykonywaniu codziennych obowiązków i możliwość spełniania własnych pragnień i ambicji. Gdy praca taka dotyczy dziecka z niepełnosprawnością, istotna jest rola partnera lub partnerki, którzy oprócz wsparcia finansowego mogą zapewnić możliwość wytchnienia. 

Bo przecież każda osoba potrzebuje relaksu i oderwania się od codziennych trosk. Wypoczynek w wybranej formie nie powinien być przywilejem, który dla osób zajmujących się pracą opiekuńczą w wielu przypadkach jest nieosiągalny. Często poza zasięgiem jest również zadbanie o własne zdrowie. Praca opiekuńcza, to zajęcie na więcej niż 40 godzin tygodniowo, nierzadko opieka jest całodobowa. Wpływa to źle na zdrowie psychiczne: przepracowanie, chroniczny stres, stany depresyjne, lękowe, nerwicowe i niedospanie. Wpływ na ciało też jest znaczący – pojawiają się problemy z kręgosłupem i stawami, zmniejsza się odporność na choroby.

Kontakty społeczne również wyglądają diametralnie inaczej: wygasają, są rzadsze, a często jeśli już się odbywają, to w domu osoby, która wykonuje pracę opiekuńczą. Z badań własnych wynika, że czas na kontakty z przyjaciółmi zmniejsza się, gdy w życiu rodziny pojawia się dziecko z niepełnosprawnością a wiele relacji zwyczajnie się rozpada. 

Badania wskazują też, że ojcowie często mają trudności z zaakceptowaniem diagnozy oraz dziecka i odsuwają się zarówno od niego, jak i od matki, co prowadzić może do odejścia.

Bardzo często matki dzieci wymagających całodobowej opieki pozostają więc z tym wszystkim same.

Kolejnym problemem, który może generować problemy między partnerami, jest niewidzialność pracy opiekuńczej. Nie jest to praca zasilająca domowy budżet w takim stopniu, ile średnio jest w stanie zarobić osoba dorosła. Warto wspomnieć, że to zajęcie nie jest nawet wliczane do PKB państwa. Osoby pracująco opiekuńczo mogą liczyć tylko na zasiłki w różnej formie, które swoją wysokością nie są w stanie pokryć wszystkich wydatków związanych z chorobą czy niepełnosprawnością, nie mówiąc już o jedzeniu, rachunkach i innych opłatach. Jest to odbieranie szacunku do pracy i zaniżanie jej wartości. Podjęcie pracy jest najczęściej niemożliwe z powodu warunków jakie nakłada państwo przy staraniu się o pomoc (wymóg to rezygnacja z zatrudnienia), braku funduszy na zatrudnienie wykwalifikowanej osoby do opieki oraz wykluczenia z rynku pracy (po narodzinach dziecka z niepełnosprawnością czy pojawieniu się choroby w trakcie życia, wydłuża się czas bycia bierną zawodowo).

W Polsce pracując opiekuńczo można liczyć na następującą pomoc: 

  • zasiłek pielęgnacyjny (kwota 215,84 zł) 
  • świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (kwota 1971 zł) 
  • specjalny zasiłek opiekuńczy (620 zł)

Stowarzyszenie Mudita prowadzi akcję “Mam Prawo”, w ramach której pomagamy dowiedzieć się jaką pomoc od państwa można otrzymać, jak aplikować o wsparcie, a także rozwiewamy wszelkie wątpliwości dotyczące wniosków o świadczenia. WIele informacji na ten temat znajdziecie też w naszych Social Mediach (Instagram, Facebook).

Nawet jeżeli my nie wykonujemy pracy opiekuńczej, warto mieć świadomość, jak dużą jest ona wartością. Tylko refleksja nad znaczeniem pracy opiekuńczej i uświadamianie na ten temat innych mają szansę zmienić postrzeganie tego problemy. Edukujmy i szerzmy wiedzę o niedocenianej i niezauważanej pracy opiekuńczej!

Inne wpisy:

AKTUALNOŚCI: Święta, Święta

W Mudicie grudzień to zawsze szczególny okres. Z jednej strony gorący i pełen wytężonej, końcoworocznej pracy. Z drugiej strony w grudniu staramy się  jeszcze częściej przypominać sobie i Wam, jak ważne są odpoczynek i troska o siebie. Niezależnie, od tego, czy nadchodzące

CZYTAJ DALEJ »

BLOG: Jedyny taki teatr w Polsce

W 2005 roku na polskiej scenie teatralnej pojawił się teatr inny niż wszystkie. Niecodzienny i wyjątkowy, bo jedyny taki w Polsce. Z inicjatywy Justyny Sobczyk powstał Teatr 21, gdzie aktorkami i aktorami są głównie osoby z Zespołem Downa i w spektrum

CZYTAJ DALEJ »