Potrzebujesz pomocy? Do you need additional help? [Ukraina/Ukraine]

Jesteśmy organizacją, która wspiera osoby z niepełnosprawnościami i ich bliskich, którzy uciekają przed wojną w Ukrainie: 

 • szukamy mieszkań dostępnych dla wózków, odpowiednich dla osób w spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnością intelektualną;
 • pomagamy w znalezieniu ośrodków/poradni terapeutycznych, specjalistycznej opieki medycznej, rehabilitacyjnej, psychologicznej.

OSOBOM, KTÓRYM POMAGAMY, PRZYPISANI SĄ ASYSTENCI/TKI MÓWIĄCY/E PO POLSKU I UKRAIŃSKU

Asystent/ka rodziny to osoba, która:

 • jest w kontakcie z rodziną i monitoruje jej potrzeby;
 • szuka rozwiązań, kieruje do osób/miejsc zapewniających wsparcie psychologiczne, prawne i materialne.

CAŁODZIENNA INFOLINIA I E-MAIL W JĘZYKU UKRAIŃSKIM I POLSKIM

Odpowiadamy telefonicznie i mailowo od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 9:00 do 21:00.

          📞  +48 539 866 471

          📧  ukraina@stowarzyszeniemudita.pl

Pamiętajcie, żeby w mailu napisać:

 • Jakiej konkretnie pomocy poszukujecie?
 • Ile osób liczy rodzina/grupa, ile osób z niepełnosprawnością i jaka to jest niepełnosprawność?
 • Od kiedy potrzebna pomoc i na jak długo (jeśli da się to stwierdzić)?
 • Numer telefonu do jednej osoby z rodziny.
 • Czy są z Wami zwierzęta?
 • W jakim mieście się znajdujecie?

GRUPY WSPARCIA DLA MAM DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Już niedługo będą dostępne dwie z naszych internetowych grup wsparcia, w których matki z dziećmi z niepełnosprawnościami, które uciekły z Ukrainy, będą mogły porozmawiać ze sobą i znaleźć wsparcie emocjonalne.

Grupy poprowadzi psycholożka posługująca się językiem ukraińskim i rosyjskim.

Grupy wsparcia będą odbywać się co tydzień przez 10 miesięcy. Planujemy 2 grupy, w każdej z nich może uczestniczyć 10 osób – mamy dzieci z niepełnosprawnościami.

Zapisy wkrótce – informacje na FB i IG.

ENGLISH VERSION:

We are an organization that supports people with disabilities and their relatives who are fleeing the war in Ukraine:

 • we are looking for housing which is wheelchair accessible, suitable for people on autism spectrum or with intellectual disabilities;
 • we help in finding therapeutic centers / clinics, medical specialist, rehabilitation and psychological care.

THE PEOPLE WE HELP ARE ASSIGNED ASSISTANTS WHO SPEAK POLISH AND UKRAINIAN

A family assistant is someone who:

 • keeps in touch with the family and monitors their needs;
 • seeks solutions, directs to people / places that provide psychological, legal and material support.

ALL DAY HOTLINE AND E-MAIL IN UKRAINIAN AND POLISH

We respond by phone and email Monday through Sunday from 9:00 AM  to 9:00 PM.

          📞  +48 539 866 471

          📧  ukraina@stowarzyszeniemudita.pl

Remember to write in the e-mail:

 • What specific help are you looking for?
 • How many people are there in the family / group, how many people with disabilities and what is the disability?
 • Since when do you need help and for how long (if it can be determined)?
 • Telephone number to one person in the family.
 • Are there any pets with you?
 • Which city you’recurrently staying in?

SUPPORT GROUPS FOR MOTHERS WITH CHILDREN WITH DISABILITIES

Two of our online support groups will be available soon, where mothers with children with disabilities who fleed Ukraine will be able to talk with each other and find emotional support.

The groups will be led by a psychologist with Ukrainian and Russian languages.

Support groups will be held weekly for 10 months. We are planning 2 groups, each of which can be attended by 10 people – mothers with children with disabilities.

Registration will be open soon – more info on FB and IG.

Stowarzyszenie “Mudita”
ul. Jaracza 24/31, 31-216, Kraków
NIP 9452234422
Regon 385646873
Numer konta 13 1090 2053 0000 0001 4450 9513

Skip to content