Świetne specjalistki z pustymi portmonetkami

Dopiero za 134 lata osiągniemy równość pomiędzy kobietami i mężczyznami wEuropie Wschodniej, podczas gdy obywatele i obywatelki Europy Zachodniej będąmogli mówić o równości już za 53 lata. Oczywiście w przypadku każdego z tychobszarów wydarzy się to tylko wtedy, jeśli poszczególne państwa zacznąwdrażać, lub kontynuować odpowiednie praktyki, ponieważ nie liczenie się zkobietami, jest po prostu nieopłacalne. Dla nas wszystkich. Z danymi się nie dyskutuje Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum, …

Świetne specjalistki z pustymi portmonetkami Read More »