Допомога біженцям з інвалідністю в Польщі

Допомога біженцям з інвалідністю в Польщі

Ми організація, яка допомагає сім’ям людей з інвалідністю:

  • шукаємо житло для людей з аутизмом або розумовими вадами,
  • допомагаємо у пошуку терапевтичних центрів/клінік, спеціалізованої медичної, реабілітаційної та психологічної допомоги.

Підпишіться на нашу розсилку,

якщо вам потрібна інформація щодо допомоги особам з інвалідністю та їх родинам, котрі мусили шукати притулку в Польщі.
 
Допомога біженцям з інвалідністю в польщі​

Центр інтеграції Мудіта для осіб з інвалідністю і хронічними хворобами, а також їх родин знаходиться - Краків

Центр інтеграції Мудіта призначені в першу чергу для людей, які щойно прибули до Польщі з України і потребують тимчасового притулку з урахуванням їхніх потреб, а потім допомоги з пошуком постійного місця проживання.

  читайте далі >>>

Інтеграційний пункт підтримки - Варшава

Відповідаючи на потребу інтеграції і включення біженців з інвалідністю в суспільне життя, відкриваємо Інтеграційний пункт підтримки для осіб з інвалідністю та їх родин – не тільки біженців, а також польських.

  читайте далі >>>

Інфолінія і е-пошта українською та польською мовами

В Варшаві і Кракові працюють Мобільні Асистентки, які допомагають особам з інвалідністю та їх опікунам з перекладом  з польської на українську мову і навпаки під час візитів у лікарія та в польських урядових установах. Попросити про допомогу Асистентки можна через Інфолінію.

Українська відпочинкова асистентура

це підтримка сімей людей з інвалідністю. Ми поєднуємо сім’ї з асистентами, які готові регулярно та безоплатно проводити час з дітьми чи дорослими, що мають обмежені можливості. Шукаємо родини та волонтерів для проекту!   читайте далі >>>

 

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W POLSCE

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z NIEPEŁ-
NOSPRAW-
NOŚCIAMI​

Jesteśmy organizacją, która wspiera osoby z niepełnosprawnościami i ich bliskich, którzy uciekają przed wojną w Ukrainie:

Jesteśmy organizacją, która wspiera osoby z niepełnosprawnościami i ich bliskich, którzy uciekają przed wojną w Ukrainie:

  • szukamy mieszkań dostępnych dla wózków, odpowiednich dla osób w spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnością intelektualną,
  • pomagamy w znalezieniu ośrodków/poradni terapeutycznych, specjalistycznej opieki medycznej, rehabilitacyjnej, psychologicznej.

Zapisz się do naszego newslettera,

jeśli chcesz dostawać informacje i wskazówki dotyczące pomocy osobom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom, które wskutek wojny musiały szukać schronienia w Polsce.

Centrum Integracji Mudita dla osób z niepełnosprawnościami, osób ze szczególnymi potrzebami i ich rodzin (Kraków)

Pomoc dla uchodźców i uchodźczyń z niepełnosprawnościami w Polsce: Centrum Integracji Mudita przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które dopiero przybyły do Polski z Ukrainy i potrzebują tymczasowego schronienia, dostosowanego do ich szczególnych potrzeb, a następnie – pomocy ze znalezieniem stałego miejsca zamieszkania.  dowiedz się więcej >>>

Integracyjny Punkt Wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin – Warszawa

Punkt dziennego pobytu zapewnia pomoc psychologiczną, wsparcie informacyjne, lekcje języka polskiego, spotkania integracyjne, wydarzenia wytchnieniowe dla rodzin, warsztaty

dowiedz się więcej >>>

Infolinia i e-mail w języku ukraińskim i polskim

Asystentka mobilna

W Warszawie i Krakowie możliwe jest skorzystanie z pomocy asystentki mobilnej. Zapewniamy wsparcie osobom, które zgłosiły się na naszą infolinię i potrzebują pomocy w dotarciu do urzędu lub lekarza, w załatwieniu spraw urzędowych czy w tłumaczeniu polsko-ukraińskim w urzędach lub podczas wizyt u lekarza.

 

Ukraińska Asystentura Wytchnieniowa

Wsparcie dla rodzin osób z niepełnosprawnościami. Łączymy rodziny z asystentami/asystentkami, którzy nieodpłatnie umawiają się na regularne spędzanie czasu z dzieckiem lub dorosłą osobą z niepełnosprawnością. Szukamy rodzin i wolontariuszy/wolontariuszek do projektu!

SUPPORT FOR REFUGEES WITH DISABILITIES IN POLAND

SUPPORT FOR REFUGEES WITH DISABILITIES IN POLAND

We are an organization that supports people with disabilities and their relatives who are fleeing the war in Ukraine:

We are an organization that supports people with disabilities and their relatives who are fleeing the war in Ukraine:​

    • we are looking for housing which is wheelchair accessible, suitable for people on autism spectrum or with intellectual disabilities,
    • we help in finding therapeutic centers / clinics, medical specialist, rehabilitation and psychological care.

Stowarzyszenie Mudita realizuje projekt „Wsparcie ratujące życie oraz uwzględniające kwestie równości płci, w tym w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego i ochrony przed przemocą związaną z płcią dla wszystkich dotkniętych konfliktem osób w Ukrainie i w Polsce”. Projekt jest realizowany przy współpracy z organizacją CARE International in Poland i finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Projekt współfinansowany przez: