Допомога біженцям з інвалідністю в Польщі

Допомога біженцям з інвалідністю в Польщі

Ми організація, яка допомагає сім’ям людей з інвалідністю:

  • шукаємо житло для людей з аутизмом або розумовими вадами,
  • допомагаємо у пошуку терапевтичних центрів/клінік, спеціалізованої медичної, реабілітаційної та психологічної допомоги.

Підпишіться на нашу розсилку,

якщо вам потрібна інформація щодо допомоги особам з інвалідністю та їх родинам, котрі мусили шукати притулку в Польщі.
 
Допомога біженцям з інвалідністю в польщі​

Центр інтеграції Мудіта

це місце, де ми надаємо допомогу людям, яким загрожує соціальна ізоляція – особливо людям з інвалідністю та їхнім сім’ям, а також біженцям і мігрантам.

Інфолінія і е-пошта українською та польською мовами

В Варшаві і Кракові працюють Мобільні Асистентки, які допомагають особам з інвалідністю та їх опікунам з перекладом  з польської на українську мову і навпаки під час візитів у лікарія та в польських урядових установах. Попросити про допомогу Асистентки можна через Інфолінію.

Українська відпочинкова асистентура

це підтримка сімей людей з інвалідністю. Ми поєднуємо сім’ї з асистентами, які готові регулярно та безоплатно проводити час з дітьми чи дорослими, що мають обмежені можливості. Шукаємо родини та волонтерів для проекту!   читайте далі >>>

 

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W POLSCE

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z NIEPEŁ-
NOSPRAW-
NOŚCIAMI​

Jesteśmy organizacją, która wspiera osoby z niepełnosprawnościami i ich bliskich, którzy uciekają przed wojną w Ukrainie:

Jesteśmy organizacją, która wspiera osoby z niepełnosprawnościami i ich bliskich, którzy uciekają przed wojną w Ukrainie:

  • szukamy mieszkań dostępnych dla wózków, odpowiednich dla osób w spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnością intelektualną,
  • pomagamy w znalezieniu ośrodków/poradni terapeutycznych, specjalistycznej opieki medycznej, rehabilitacyjnej, psychologicznej.

Zapisz się do naszego newslettera,

jeśli chcesz dostawać informacje i wskazówki dotyczące pomocy osobom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom, które wskutek wojny musiały szukać schronienia w Polsce.

Centrum Integracji Mudita

to miejsce, w którym zapewniamy pomoc osobom narażonym na wykluczenie – w szczególności osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom oraz osobom uchodźczym i migranckim.

Wydarzenia wytchnieniowe i integracyjne – Warszawa

Infolinia i e-mail w języku ukraińskim i polskim

Asystentka mobilna

W Warszawie i Krakowie możliwe jest skorzystanie z pomocy asystentki mobilnej. Zapewniamy wsparcie osobom, które zgłosiły się na naszą infolinię i potrzebują pomocy w dotarciu do urzędu lub lekarza, w załatwieniu spraw urzędowych czy w tłumaczeniu polsko-ukraińskim w urzędach lub podczas wizyt u lekarza.

 

Ukraińska Asystentura Wytchnieniowa

Wsparcie dla rodzin osób z niepełnosprawnościami. Łączymy rodziny z asystentami/asystentkami, którzy nieodpłatnie umawiają się na regularne spędzanie czasu z dzieckiem lub dorosłą osobą z niepełnosprawnością. Szukamy rodzin i wolontariuszy/wolontariuszek do projektu!

SUPPORT FOR REFUGEES WITH DISABILITIES IN POLAND

SUPPORT FOR REFUGEES WITH DISABILITIES IN POLAND

We are an organization that supports people with disabilities and their relatives who are fleeing the war in Ukraine:

We are an organization that supports people with disabilities and their relatives who are fleeing the war in Ukraine:​

    • we are looking for housing which is wheelchair accessible, suitable for people on autism spectrum or with intellectual disabilities,
    • we help in finding therapeutic centers / clinics, medical specialist, rehabilitation and psychological care.

Stowarzyszenie Mudita realizuje projekt „Wsparcie ratujące życie oraz uwzględniające kwestie równości płci, w tym w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego i ochrony przed przemocą związaną z płcią dla wszystkich dotkniętych konfliktem osób w Ukrainie i w Polsce”. Projekt jest realizowany przy współpracy z organizacją CARE International in Poland i finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Projekt współfinansowany przez: