Відпочинкова програма для сімей людей з інвалідністю з України

Асоціація „Мудіта” підтримує мамам дітей з інвалідністю а також інших людей, які щоденно піклуються про своїх близьких з інвалідністю.

Відпочинкова програма

У відпочинковій програмі для людей з України ми проводимо заходи, спрямовані на те, щоб на якийсь час звільнити батьків від постійного догляду за дитиною з інвалідністю, даючи їм час для себе і можливість відпочити та відновити сили.

В рамках проекту ми організовуємо творчі майстерні, психологічні заняття, різноманітні заходи та активності,які покращують психологічний стан учасників.

Батьки можуть відвідувати заходи, під час яких ми разом шиємо, малюємо, ліпимо, готуємо, створюємо вироби ручної роботи, займаємось у майстернях з кар’єрного коучингу та розвитку, в інтеграційних заняттях з йоги та ін.

Поки мами беруть участь у майстер-класах, волонтери – практиканти проводять час із дітьми з інвалідністю – гуляють, граються, спілкуються, організовують для них різноманітні активності.

Також у нас є арт-терапія та інтеграційні заходи для дітей.

Ці всі заходи відбуваються в Кракові, Варшаві та Познані.

Місця зустрічі:

приміщення, надані нашими партнерами і також просто неба (у парках чи на дитячих майданчиках).

Запрошуємо подавати заявки на участь у програмі:

Варшава

Координаторка: Ірина Нагірняк

Краків

Координаторка: Ксенія Дементьєва

Познань

Координаторка: Катерина Постольник

Program wytchnieniowy dla rodzin osób z niepełnosprawnością z Ukrainy

Stowarzyszenie Mudita wspiera mamy dzieci z niepełnosprawnościami, a także wszystkie inne osoby, które na co dzień opiekują się swoimi bliskimi z niepełnosprawnością.

Program wytchnieniowy

W Programie wytchnieniowym dla osób z Ukrainy realizujemy działania mające na celu odciążenie rodziców od nieustannej opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością. Dajemy im czas dla siebie, możliwość odpoczynku i zregenerowania sił.

W ramach projektu organizujemy warsztaty twórcze i psychologiczne, zajęcia terapeutyczne i integracyjne, które realnie wpływają na poprawę kondycji psychicznej osób biorących w nich udział.

Rodzice mogą skorzystać z wydarzeń, podczas których wspólnie tworzymy, malujemy, szyjemy, tworzymy rękodzieło, w coachingu kariery i warsztatach rozwojowych, w integracyjnych zajęciach z jogi i innych.

Podczas, gdy rodzice biorą udział w warsztatach wolontariusze – praktykanci spędzają czas z dziećmi z niepełnosprawnością – spacerują, bawią się, rozmawiają, organizują im zajęcia.

Realizujemy również program arteterapii i zajęć integracyjnych dla dzieci.

Spotkania i wydarzenia organizujemy w Krakowie, Warszawie i Poznaniu.

Miejsca spotkań to:

Oraz przestrzenie i miejsca, udostępnione przez naszych partnerów, również na świeżym powietrzu (w parkach czy na placach zabaw).

Organizujemy również wspólne wycieczki czy wyjścia np. do muzeów, galerii, teatrów, a także integracyjne pikniki rodzinne.

Zapraszamy do zgłaszania się do programu:

Warszawa

Koordynatorka: Iryna Nahirniak

Kraków

Koordynatorka: Ksenia Dementieva

Poznań

Koordynatorka: Kateryna Postolnyk

Respite Program for Families of Individuals with Disabilities from Ukraine:

The Mudita Association supports mothers of children with disabilities, as well as all other individuals who care for their loved ones with disabilities on a daily basis.

Respite Program

In the Respite Program for individuals from Ukraine, we carry out activities aimed at relieving parents from the constant care of their child with disabilities. We provide them with time for themselves, the opportunity to rest and recharge.

As part of the project, we organize creative and psychological workshops, therapeutic and inclusive activities that have a tangible impact on improving the mental well-being of the participants.

Parents can participate in events where we create, paint, sew, engage in handcrafts, career coaching and developmental workshops, as well as inclusive yoga and other activities.

While parents are engaged in workshops, volunteers – interns spend time with children with disabilities, taking walks, playing, talking, and organizing activities for them.

We also implement an art therapy program and inclusive activities for children.

Meetings and events are organized in Krakow, Warsaw, and Poznan.

The meeting places are:

We also use spaces and venues provided by our partners, including outdoor locations such as parks or playgrounds.

We also organize joint trips or outings to museums, galleries, theaters, as well as inclusive family picnics.

We invite you to apply for the program:

Warsaw

Coordinator: Iryna Nahirniak

Krakow

Coordinator: Ksenia Dementieva

Poznan

Coordinator: Kateryna Postolnyk

Projekt współfinansowany przez: