Пункти прийому

Пункти прийому для людей з інвалідністю, особи з особливими потребами та їх сім’ями (Варшава, Краків)

Пункти прийому для людей з інвалідністю, особи з особливими потребами та їх сім'ями (Варшава, Краків)

Допомога біженцям з інвалідністю в польщі: Пункти прийому призначені в першу чергу для людей, які щойно прибули до Польщі з України і потребують тимчасового притулку з урахуванням їхніх потреб, а потім допомоги з пошуком постійного місця проживання.

 

Проект фінансується Польська Гуманітарна Акція, Netherlands Refugee Foundation і McKinsey for Children.

Пункти прийому для людей з інвалідністю
У НАШИХ ПУНКТАХ МИ НАДАЄМО:

  • 7-денне перебування особи з інвалідністю та її сім’ї у відповідно пристосованому приміщенні,
  • підтримка у пошуку цільового житла з урахуванням індивідуальних потреб особи з інвалідністю та її сім’ї,
  • підтримка в усіх офіційних питаннях, особливо в отриманні номерів PESEL та відповідних пільг для людей з обмеженими можливостями.
Допомога біженцям з інвалідністю в польщі​

PUNKTY RECEPCYJNE

PUNKTY RECEPCYJNE

DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI I ICH RODZIN (WARSZAWA, KRAKÓW)

Pomoc dla uchodźców i uchodźczyń
z niepełnosprawnościami

Pomoc dla uchodźców i uchodźczyń
z niepełno-sprawnością

Wsparcie dla uchodźców i uchodźczyń z niepełnosprawnościami: punkty recepcyjne przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które dopiero przybyły do Polski z Ukrainy i potrzebują tymczasowego schronienia, dostosowanego do ich szczególnych potrzeb, a następnie – pomocy ze znalezieniem stałego miejsca zamieszkania.

Projekt finansowany przez Polską Akcję Humanitarną, Netherlands Refugee Foundation і McKinsey for Children.

W NASZYCH PUNKTACH ZAPEWNIAMY:
  • 7-dniowy pobyt osoby z niepełnosprawnością i jej rodziny w odpowiednio dostosowanej przestrzeni,
  • wsparcie w znalezieniu zakwaterowania docelowego dostosowanego do indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością i jej rodziny,
  • wsparcie we wszelkich sprawach urzędowych, przede wszystkim z uzyskaniem numerów PESEL i odpowiednich świadczeń przysługujących osobom z niepełnosprawnościami.
Допомога біженцям з інвалідністю в польщі: ПУНКТИ ПРИЙОМУ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДАМИ, ОСОБИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ТА ЇХ СІМ’ЯМИ (ВАРШАВА, КРАКІВ)

RECEPTION POINTS

FOR PEOPLE WITH DISABILITIES, PERSONS WITH SPECIAL NEEDS AND THEIR FAMILIES (WARSAW, CRACOW)

Support for refugees with disabilities

Support for refugees with disabilities: Reception points are intended primarily for people who have just arrived in Poland from Ukraine and need a temporary shelter tailored to their specific needs, and then help with finding a permanent place of residence.
Project financed by Polish Humanitarian Action, Netherlands Refugee Foundation і McKinsey for Children.
IN OUR POINTS WE PROVIDE:
  • A 7-day stay of a person with a disability and their family in an adapted place,
  • support in finding final accommodation adapted to the individual needs of a person with a disability and their family,
  • support in all official matters, especially in obtaining PESEL numbers or benefits and services dedicated to people with disabilities.
Допомога біженцям Skip to content