Інтеграційні та відпочинкові заходи у Варшаві

Увага! Від 16 червня заходи відбуваються в Мультикультурному Центрі на вул. Ягелонській 54,03-463 Варшава

Centrum Wielokulturowe

ul. Jagiellońska 54, 03-463 Варшава

та інші цікаві місця у Варшаві

Мене звати Ірина Нагірняк. Я емігрантка. 

з України і живу в Польщі більше 9 років.

В Асоціації Мудіта я працюю координатором зустрічей для відпочинку та інтеграції, під час яких надаю підтримку людям з обмеженими можливостями та їхнім близьким. Я закінчила курси аніматорів, а також я флорист. 

Я постійно вдосконалюю та поширюю свої знання навчаючись за спеціальністю ерготерапія. З великою приємністю я проводжу художні майстер-класи для дітей, ефект від яких видно, перш за все, у радісних очах дитини.

Мій девіз: „Разом до посміху дитини”.

Wydarzenia wytchnieniowo-integracyjne
w Warszawie

Uwaga! Od 16 czerwca wydarzenia odbywają się w Centrum Wielokulturowym przy ul. Jagiellońskiej 54, 03-463 Warszawa

Centrum Wielokulturowe, Warszawa

ul. Jagiellońska 54, 03-463 Warszawa

Inne miejsca w Warszawie - sprawdź kalendarz!

Nazywam się Iryna Nahirniak. Jestem migrantką
z Ukrainy i mieszkam w Polsce od ponad 9 lat. 

W Stowarzyszeniu Mudita pracuję jako koordynatorka spotkań wytchnieniowych i integracyjnych, podczas których wspieram osoby z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich. Ukończyłam kurs animatorki, jestem także florystką. Cały czas rozwijam się i poszerzam swoją wiedzę na studiach z terapii zajęciowej. Dużą radość sprawia mi prowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci, których efekty widać przede wszystkim w radosnych oczach dziecka. 

Moje motto to “razem do uśmiechu dziecka”.

Respite and integration events
in Warsaw

Attention! From June 16, events take place at the Multicultural Centerat ul. Jagiellońska 54, 03-463 Warsaw

Warsaw

ul. Jagiellońska 54, 03-463 Warszawa

and other nice places in Warsaw

My name is Iryna Nahirniak. I am a migrant from Ukraine and have been living in Poland for over 9 years.

In the Mudita Association, I work as a coordinator of respite and integration meetings, during which I support people with disabilities and their loved ones. I completed an animator course and I am also a florist. I am constantly developing and expanding my knowledge during my studies in occupational therapy. I take great joy in conducting art workshops for children, the effects of which can be seen primarily in the child’s joyful eyes.

My motto is „together to make a child smile”.

Stowarzyszenie Mudita realizuje projekt „Wsparcie ratujące życie oraz uwzględniające kwestie równości płci, w tym w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego i ochrony przed przemocą związaną z płcią dla wszystkich dotkniętych konfliktem osób w Ukrainie i w Polsce”. Projekt jest realizowany przy współpracy z organizacją CARE International in Poland i finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Projekt współfinansowany przez: