Stowarzyszenie Mudita

Posiłki mocy

siedem uśmiechniętych osób trzyma w rękach skrzynki z jedzeniem
Posiłki Mocy łączą ratowanie żywności przed zmarnowaniem ze wspieraniem osób, które z powodu niepełnosprawności lub choroby mają utrudnioną możliwość samodzielnego robienia zakupów. Raz w tygodniu odbieramy ze sklepów, bazarów i piekarni produkty, które są zdatne do spożycia, ale nie zostaną już sprzedane. Nasi wolontariusze i wolontariuszki dostarczają uratowaną żywność do rodzin będących w potrzebie.Posiłki Mocy docierają do rodzin, dla których wyjście do sklepu jest niemożliwe z różnych powodów:
  • barier architektonicznych
  • stanu wymagającego ciągłej opieki i czuwania przy członku rodziny
  • obniżonej odporności, przez którą wyjście do sklepu stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia
Zapraszamy rodziny a także wolontariuszy oraz firmy, sklepy, piekarnie, bazary, warzywniaki do włączenia się w naszą akcję!
Posiłki Mocy działają obecnie na terenie Warszawy, Poznania i Krakowa

Chcesz zostać naszym partnerem? Pisz na kontakt@wspieramy-mamy.pl

Stowarzyszenie “Mudita”
ul. Jaracza 24/31, 31-216, Kraków
NIP 9452234422
Regon 385646873
Numer konta 13 1090 2053 0000 0001 4450 9513

Skip to content