POSIŁKI MOCY

DLA BLISKICH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Łączymy wspieranie niemobilnych rodzin z niepełnosprawnością z ratowaniem żywności!

Raz w tygodniu odbieramy ze sklepów, bazarów i piekarni produkty, które są dobre do spożycia, ale nie zostaną już sprzedane, np. z powodu bliskiego terminu ważności lub niedoskonałego wyglądu. Nasi wolontariusze i wolontariuszki przekazują paczki z  żywnością (głównie warzywa, owoce i pieczywo) osobom, którym trudno jest wyjść z domu i zrobić zakupy.
 
Posiłki Mocy docierają do rodzin niemobilnych, dla których wyjście do sklepu jest utrudnione lub niemożliwe z różnych powodów:
  • barier architektonicznych
  • stanu bliskiej osoby wymagającego ciągłej opieki i czuwania nad członkiem rodziny (np. podłączonym do respiratora)
  • nadwrażliwości na bodźce dziecka (np. z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną), których natłok powoduje dyskomfort  lub nieoczekiwane reakcje
  • obniżonej odporności, przez którą wyjście do sklepu stanowi zagrożenie dla zdrowia.

Dołącz do nas!

Podoba Ci się ten pomysł? Dołącz do nas! Działamy na terenie Warszawy, Krakowa i Poznania.

Zapraszamy do udziału:

  • rodziny osób z niepełnosprawnością,
  • wolontariuszy i wolontariuszki, którzy pomogą nam przygotowywać i dowozić paczki z jedzeniem do rodzin,
  • sklepy, piekarnie, warzywniaki, które chcą przyłączyć się do akcji.

Znajdź Posiłki Mocy na:

Innowacja testowana w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę 2. Rozwój mikroinnowacji w temacie włączenia społecznego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skip to content