Posiłki Mocy

Dla bliskich osób z niepełnosprawnościami

Dla bliskich osób z niepełnosprawnościami

Połącz wspieranie niemobilnych rodzin z niepełnosprawnością
z ratowaniem żywności!

Odbieraj ze sklepów, bazarów i piekarni produkty, które są dobre do spożycia, ale nie zostaną już sprzedane, np. z powodu bliskiego terminu ważności lub niedoskonałego wyglądu. Przekazuj paczki z żywnością osobom, którym trudno jest wyjść z domu i zrobić zakupy.

Chcesz zrobić Posiłki Mocy w swoim mieście?

Stworzyliśmy manual, w którym pokazujemy jak krok po kroku zorganizować całą akcję!

Masz pytania?

Odezwij się na:

Innowacja testowana w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę 2. Rozwój mikroinnowacji w temacie włączenia społecznego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.