DOKUMENTY

DOKUMENTY

ZAPOZNAJ SIĘ Z DOKUMENTAMI  I POLITYKAMI NASZEGO STOWARZYSZENIA

Dowiedz się więcej:

Zachęcamy do zapoznania się  z dokumentami, sprawozdaniami i politykami Stowarzyszenia Mudita. Jako organizacja pozarządowa, która zajmuje się pomocą grupie szczególnie wrażliwej na nierówności i doświadczającej problemów w związku z niejednokrotnie niejasnymi zasadami i procedurami, ważne jest dla nas zachowanie własnej transparentności. Chcemy czytelnie i efektywnie komunikować zasady, według których działamy oraz środki, którymi operujemy, żeby pomagać osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom. 

Zachęcamy też do zapoznania się z publikacjami i manualami, które wydałyśmy.